فیزیک 1 دهم ریاضی آبی قلم چی

PDFچاپ
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
750000 ﷼
موجودی
در تالیف کتاب های کانون برای پایه ی دهم روی سه نکته تمرکز کرده ایم:
تناسب و توازن
پوشش همه ی مطالب
بهترین سوال های شناسنامه دار
هماهنگ با رویکرد کتاب های درسی جدید

VMSHIPMENT_WEIGHT_COUNTRIES_WITH_SHIPMENT
مقدار:

ویژگی و محتوا کتاب فیزیک دهم ریاضی آبی قلم چی شامل:

سوال های کتاب همگی شناسنامه دار هستند از همه ی زیر موضوع های کتاب های درسی جدید تمرین های هدفمند ارائه شده مشخص است هر سوال مربوط به کدام صفحه و کدام موضوع از کتاب است و با چه هدفی طراحی شده است در برابر هر سوال مشخصات آن سوال ذکر شده است علاوه بر این در مباحث مشترک با کتاب درسی قبلی بهترین سوال های کنکور سراسری سال های اخیر و آزمون های کانون گزینش شده اند.در طراحي و تاليف كتاب فيزيك 1پايه ي دهم ریاضی روي سه نكته تمركز كرده ايم-1تناسب و توازن: زيبايي محتوايي و كيفيت كتاب آموزشي وابسته به تناسب و توازن كتاب است. نبايد به يك فصل كمتر و به ديگري بيش از اندازه ي اهميت آن فصل، پرداخته شود . در اين كتاب ، تعداد صفحات، تعداد درسنامه ها و تعداد تمرين هاي هر فصل متناسب و متوازن و هماهنگ با كتاب درسي تنظيم شده اند. ضريب هاي توازن معيار رعايت و كنترل اين اصل است. 2پوشش همه ي مطالب و همه ي عناصر و اجزاي كتاب درسي: هدف اين است كه هيچ موضوع و زير موضوعي از قلم نيفتد و تمام عناصر و اجزاي كتاب درسي متناسب با اهميت وجايگاه آن موضوع تثبيت ، تقويت و در صورت لزوم گسترش داده شوند. -3انتخاب بهترين سوال هاي شناسنامه دار: سوال هاي كتاب همگي شناسنامه دار هستند. از همه ي زيرموضوع هاي كتاب درسي جديد ،تمرين هاي هدفمند ارائه شده .مشخص است هر سوال مربوط به كدام صفحه وكدام موضوع ازكتاب است و با چه هدفي طراحي شده است.دربرابر هر سوال مشخصات آن سوال ذكر شده است.علاوه بر اين در مباحث مشترك با كتاب درسي قبلي بهترين سوال هاي كنكورسراسري سال هاي اخير و آزمون هاي كانون گزينش شده اند. اين سوال ها به گونه اي انتخاب شده اند كه علاوه بر كيفيت علمي ممتاز، با رويكرد كتاب هاي درسي جديد نيز هماهنگ باشند.کتاب فیزیک دهم ریاضی آبی قلم چی

مولفان محمد اسدی،محمد اکبری،مصطفی کیانی،امیرمحمدی انزابی،سعید منبری_مجموعه کتاب آبی تست_1398 نوبت دوم_تعداد 328_شابک 9786000008123_انتشارات قلم چی

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.