سبدخرید
0 محصول - 0 ﷼
سبد خرید شما خالیست
470000 ﷼

انتشارات:قلم چی نویسنده:امینه کارآمد

مقدار:
630000 ﷼

انتشارات :مبتکران نویسنده:ندا قدسی

مقدار:
1290000 ﷼

انتشارات:مشاوران آموزش نویسنده:گروه مولفان

مقدار:
490000 ﷼

انتشاراات: پویشاندیشه خوارزمی نویسنده:مسعودبیگدلی

مقدار:
390000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:فرشته صابریان

مقدار:
1150000 ﷼

انتشارات:فار نویسنده:علیرضاعلمداری،عبدالحمیدامینی

مقدار:
440000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:سجاد عظمتی علی منصف شکری

مقدار:
440000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:سجاد عظمتی

مقدار:
330000 ﷼

انتشارات:گاج نوینسنده:سجاد عظمتی

مقدار:
430000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:علی منصف شکری

مقدار:
440000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:حمیدرضا بیات-سعید بیاتی

مقدار:
350000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:امیرسعید حسینی

مقدار:
780000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:علی صادقی

مقدار:
560000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:علیرضا سعیدی

مقدار:
480000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:مریم قانع

مقدار:
730000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:پریساحاجی سیدجوادی-محمدگلزاری-منیرسادات موسوی

مقدار:
700000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:پریسا حاجی سید جوادی- محمد گلزاری-منیر سادات موسوی

مقدار:
780000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:علی صادقی

مقدار:
730000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:علی صادقی

مقدار:
950000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:علی صادقی

مقدار:
790000 ﷼

انتشارات:مهروماه نویسنده:محسن پور حسینی

مقدار:
320000 ﷼

درسنامه کامل پوشش دهی تمام زیر موضوعات و پیش نیازهای لازم بسته های تمرین و آزمون متناسب با نیازهر دانش آموز آماده سازی دانش آموز جهت آزمون های پیشرفت تحصیلی و کنکور

مقدار:
790000 ﷼

انتشارات:مهروماه نویسنده:محمدرضا میرجلیلی

مقدار:
1490000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:رضا اسماعیلی ،علی مرتضوی باروق

مقدار:
1300000 ﷼

انتشارات:گاج نیوسنده:حبیب شفیعی ،مجید رفعتی

مقدار:
1100000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:علی اکبر آخوندی ،علیرضا دلشاد ،محسن کلهری

مقدار:
990000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:علی اکبرآخوندی،محسن کلهری

مقدار:
440000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:علی اکبرآخوندی ،علیرضادلشاد،محسن کلهری

مقدار:
990000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:پیام کریمی نیا

مقدار:
790000 ﷼

انتشارات: گاج نویسنده:پیام کریمی نیا

مقدار:
990000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:سجاد عظمتی ،علی منصف شکری

مقدار:
990000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:امید یعقوبی فرد

مقدار:
750000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:امید یعقوبی فرد

مقدار:
1200000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:اسرافیل قربان پور

مقدار:
990000 ﷼

انتشارات :گاج نویسنده:فرزاد زمانی نژاد ،حمیدرضاپردازی مقدم

مقدار:
1390000 ﷼

انتشارات:مهروماه نویسنده:اسماعیل محمدزاده ،سعید عنبرستانی ،شهریار قبادی

مقدار:
250000 ﷼

انتشارات:قلم چی نویسمده:گروه مولفان

مقدار:
950000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:خدایارقربانی علی مرتضوی باروق نعمت اله بوالحسنی

مقدار:
390000 ﷼

انتشاارات:قلم چی نوینسده:گروه مولفان

مقدار:
950000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:خدایارقربانی علی مرتضوی باروق مرتضی بوالحسنی نعمت اله بوالحسنی

مقدار:
390000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:خدایارقربانی علی مرتضوی باروق مرتضی بوالحسنی نعمت بوالحسنی

مقدار:
250000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:شهاب اناری

مقدار:
240000 ﷼

انتشارات:کارنامه کتاب نویسنده:کیوان جعفری نژآد

مقدار:
380000 ﷼

انتشارات:کارنامه کتاب نویسنده:حمیدرضا شیردل

مقدار:
260000 ﷼

انتشارات:کارنامه کتاب نویسنده:آتوسا خلج امیرحسینی

مقدار:
260000 ﷼

انتشارات:کارنامه کتاب نوینسده:افسانه نسل شریف

مقدار:
230000 ﷼

انتشارات:کارنامه کتاب نویسنده: نوید ایزد گشسب

مقدار:
390000 ﷼

انتشارات:کارنامه کتاب نویسنده:رحمت مشیدی

مقدار:
330000 ﷼

انتشارات:کارنامه کتاب نویسنده:احمد رستمعلی

مقدار:
250000 ﷼

انتشارات:راه اندیشه نویسنده:علیرضا عربشاهی

مقدار:
150000 ﷼

انتشارات:الگو نویسنده:علیرضا عبدالمحمدی

مقدار:
350000 ﷼

انتشارات:خیلی سبز نویسنده:آمنه سحرخیز پورشیرازی زهرا نعمتی

مقدار:
1150000 ﷼

انتشارات:قلم جی نویسنده:گروه مولفان

مقدار:

مطالبی که با عنوان یک توضیح در کتاب آمده ارزش و اهمیتی همانند سایر مطالب و مباحث کتاب دارند و ضروری است که در جریان تدریس و ارزشیابی مستمر مورد توجه قرار گیرند اما در آزمون های پایانی نباید پرسشی از محتوای یک توضیح طرح شود

مقدار:
390000 ﷼

انتشارات:مشاوران آموزش نویسنده:فریبرز قنبری ،سامان فاضل زاده

مقدار:
980000 ﷼

انتشارات :مهروماه نویسنده: گروه مولفان

مقدار:
600000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:محمدکیشانی ،مریم نجفی

مقدار:
930000 ﷼

انتشارات:خیلی سبز نویسنده:حبیبه صالح نژاد،زهرانعمتی

مقدار:
340000 ﷼

انتشارات:قلم چی نوسینده:گروه مولفان

مقدار:
790000 ﷼

انتشارات:مشاوران آموزش نویسنده:وحیدتمنا

مقدار:
580000 ﷼

انتشارات:خوشخوان نویسنده:کریم مختاری

مقدار:
200000 ﷼

انتشارات:تخته سیاه نویسنده: بابک سادات

مقدار:
790000 ﷼

انتشارات:مهروماه نویسنده:مینا معبودی

مقدار:
300000 ﷼

نام کتاب جمع بندی دروس اختصاصی دوازدهم رشته انسانی انتشارات قلم چی مولف گروه مولفان

مقدار:
520000 ﷼

انتشارات:قلم چی نویسنده:گروه مولفان

مقدار:
520000 ﷼

نام کتاب جمع بندی دروس اختصاصی پایه ریاضی انتشارات قلم چی مولف گروه مولفان

مقدار:
600000 ﷼

انتشارات:راه اندیشه نویسنده:بابک سادات

مقدار:
950000 ﷼

انتشارات :گاج نویسنده:حبیب شفیعی ،مجیدرفعتی

مقدار:
350000 ﷼

انتشارات:گاج نوینسده:محمدیوسفی

مقدار:
490000 ﷼

انتشارات:گاج نوینسده:ابوالقاسم شعبانی

مقدار:
590000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:گروه مولفان

مقدار:
180000 ﷼

انتشارات:مهروماه نویسنده:امیدیعقوبی فرد

مقدار:
360000 ﷼

از سری موضوعی خان چهارم هفت خان برای مقاطع دهم یازدهم دوازدهم سعید بهابادی

مقدار:
250000 ﷼

انتشارات:راه اندیشه نوسنده:علیرضا عربشاهی

مقدار:
650000 ﷼

شاه کلید گام به گام دروس دهم رشته انسانی ناشر: کلاغ سپید

مقدار:
1000000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:عمارتاجبخش

مقدار:
1000000 ﷼

انتشاراات: رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:احسان برزگر

مقدار:
1000000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:بهروز ثروتی

مقدار:
1000000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:سعید جلالی

مقدار:
1000000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:رضا آقاجانی

مقدار:
1000000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:سعیدجلالی

مقدار:
1200000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:سعیدجلالی،مصطفی کرمی،مهدی ملارمضانی

مقدار:
1000000 ﷼

انتشاراات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:بهرام میرحبیبی

مقدار:
1200000 ﷼

انتشارات:رهپویان نوینسده:علی کرامت

مقدار:
1000000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:عمارتاجبخش

مقدار:
1000000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:نیما نوروزی

مقدار:
800000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:حمیدرضا امیری،میرشهرام صدر

مقدار:
600000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:حسن نورانی مکرم دوست

مقدار:
1000000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:گروه مولفان

مقدار:
800000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:حمیدرضا امیری،سعید جلالی،میرشهرام صدر

مقدار:
1000000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:گروه مولفان

مقدار:
1000000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نوسنده:بهرام میرحبیبی

مقدار:
1000000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:امیرقاسمی

مقدار:
1000000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:نیما نوروزی

مقدار:
800000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:اسحاق اسفندیار،رضا پورحسینی

مقدار:
1000000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:گروه مولفان

مقدار:
800000 ﷼

انتشارات:رهپویان نویسنده:رضاپورحسینی

مقدار:
500000 ﷼

انتشارات:رهپویان دانش و اندیشه نویسنده:سعیدجلالی،سیاوش فارسی ،عباس اسدی ،مهدی غفارلو

مقدار:
900000 ﷼

انتشارات:قلم چی نویسنده:گروه مولفان

مقدار:
1290000 ﷼

انتشارات:مشاوران آموزش نویسنده:وحید تمنا،سعید شبقره،فردین سماقی

مقدار:
1150000 ﷼

انتشارات:خیلی سبز نویسنده:حامددورانی،زهرا سمیعی عارف

مقدار:
1100000 ﷼

انتشارات:مشاوران آموزش نویسنده:وحید تمنا ،فردین سماقی ،سعید شبقره

مقدار:
990000 ﷼

انتشارات:خیلی سبز نویسنده:زهراسمیعی عارف

مقدار:
1100000 ﷼

انتشارات:مهروماه نویسنده:زهراجعفری ،هادی هاشمی

مقدار:
340000 ﷼

انتشارات:مشاوران آموزش نویسنده:فردین سماقی،سعید شبقره

مقدار:
770000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:امید امیدبیگی محمد بیگی

مقدار:
720000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:امید امید بیگی محمد نجفی

مقدار:
450000 ﷼

انتشارات:مشاوران آموزش نویسنده:آمنه اسماعیل پور،فردین سماقی،سعیدشبقره

مقدار:
330000 ﷼

انتشارات:مشاوران آموزش نویسنده:آمنه اسماعیل پور،فردین سماقی ،سعید شبقره

مقدار:
670000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:حامد یاری

مقدار:
560000 ﷼

انتشارات:خیلی سبز نویسنده:سوفیا فرخی،شبنم مصطفوی

مقدار:
590000 ﷼

انتشارات :کاهه نویسنده:پدرام نیکوکار،محمدحسن کاهه

مقدار:
980000 ﷼

انتشارات:الگو نویسنده:ارشک حمیدی،کاظم اجلالی

مقدار:
450000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:علی اکبرطالبی

مقدار:
290000 ﷼

آموزش مطالب کتاب درسی و ذکر نکات مهم ان در قالب بخش های طبقه بندی شده تمرین ها و مسائل متنوع حل شده در قالب کار در مدرسه تمرین های متنوع بدون پاسخ در قالب کاردر خانه حفظ ترتیب آموزش و روند گام به گام از آسان به پیشرفته در تمرین های کتاب و مطابقت تمرین ها با آزمون های استاندارد آزمون های تستی برای مرور و جمع بندی پایان هر فصل سوالات کاربردی در زندگی روزمره مطابق با الگوی جدید کتاب درسی پوشش تمام تمرین های مهم کتاب درسی

مقدار:
550000 ﷼

دو مرحله آزمون پایان نوبت نیز طراحی کرده ام که شما بچه های گل می توانید با پاسخ به آن ها با چگونگی سوالات امتحانی پایان نوبت آشنا شوید و خود را برای اینگونه امتحانات آماده کنید

مقدار:

کتاب ریاضی و آمار پایه دهم رشته انسانی در جهت اهداف برنامه درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب های درسی دوره اول متوسطه تالیف شده است زمانی تاکید کتاب های درسی ریاضی بیشتر بر توانایی انجام دادن محاسبات بود

مقدار:
400000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:رضا عابدی

مقدار:
150000 ﷼

سوالات موضوعی و سطح بندی شده در هر فصل سوالات چهار گزینه ای در پایان فصل ها نکات مهم هر فصل

مقدار:
1200000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:دانیال ابراهیمی-علی اصغر شریفی

مقدار:
720000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:حمیدرضا بیات-سعید بیاتی-کیان کریمی خراسانی-مرتضی خمامی ابدی

مقدار:
440000 ﷼

پاسخ تمرینات کتاب درسی، آموزش کامل مطالب کتاب درسی سوالات چهار گزینه ایی با مشخص کردن دام یا تله تستی در هر سوال بیش از 500 نمئنه سوال امتحانی با پاسخنامه کاملاٌ تشریحی به تفکیک هر فصل

مقدار:
1150000 ﷼

میکرو طلایی [دهم،یازدهم،دوازدهم] پاسخ های تشریحی را در جلد دوم بخوانید. برای آمادگی در کنکور سراسری و آزمون هایی آزمایشی [2723تست کنکور و تاًلیفی+درسنامه های کامل]

مقدار:
750000 ﷼

انتشارات:قلم چی نویسنده:گروه مولفان

مقدار:
1100000 ﷼

انتشارات:تخته سیاه نویسنده:علی شعبان ور

مقدار:
750000 ﷼

انتشارات:مشاوران آموزش نویسنده:فریبرز قنبری

مقدار:
840000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:مریم قانع

مقدار:
550000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:یداله حیدری

مقدار:
590000 ﷼

مجموعه کتاب های سیر تا پیاز گاج شامل 3 کتاب در 1 کتاب می باشد: آزمون+امتحان+ تست کامل ترین کتاب زبان انگلیسی نهم

مقدار:
680000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:روزه شهلای-شهاب اناری

مقدار:
550000 ﷼

انتشارات:خیلی سبز نویسنده:عباس راستی بروجنی

مقدار:

انتشارات:مهروماه نیوسنده:

مقدار:
1100000 ﷼

انتشارات:مهروماه نویسنده:علی پناهی شایق

مقدار:
690000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:دیمن دانشیار مالک اشتر اسفندیاری

مقدار:
1040000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:حکیمه حاتمی سلیمان محبی

مقدار:
700000 ﷼

انتشارات:مهروماه نویسنده:مصطفی باقری

مقدار:
480000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:مرادمدقالچی

مقدار:
200000 ﷼

انتشارات:خیلی سبز نویسنده:عباس سرمایه

مقدار:
1250000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:بهمن بازرگان

مقدار:
380000 ﷼

انتشارات:قلم چی نوینسده:گروه مولفان

مقدار:
450000 ﷼

انتشارات:گاج نویسنده:محسن رویگر

مقدار:
850000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:علیرضا تمدنی

مقدار:
1110000 ﷼

انتشارات: الگو نویسنده:امیرحسین معروفی

مقدار:
1490000 ﷼

نام کتاب بانک تست شیمی کامل کنکور میکرو طلایی انتشارات گاج مولف گروه مولفان

مقدار:
1120000 ﷼

تست های سری A تست های سری Z پاسخ نامه کلیدی پاسخنامه تشریحی

مقدار:
840000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:مراد مدقالچی

مقدار:
350000 ﷼

انتشارات:قلم چی نویسنده:گروه مولفان

مقدار:
680000 ﷼

انتشارات:خیلی سبز نویسنده:فرشاد هادیان فرد

مقدار:
1300000 ﷼

انتشارات:مبتکران نویسنده:بهمن بازرگانی

مقدار:
490000 ﷼

انتشارات :کوله پشتی نویسنده: علی فقه کریمی

مقدار:

 

آدرس: ایران، تهران، خیابان انقلاب خیابان 12فروردین

کوچه نوروز پلاک5
ا

تلفن های تماس: 66400030-021 _ 66482948-021
فکس: 66400030-021

 

6104-3377-6514-9594

به نام کاظم ساجدی بخشایش بانک ملت
ایمیل: info@ketabresanenovin.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top