سبدخرید
0 محصول - 0 ﷼
سبد خرید شما خالیست
75000 ﷼

this book explores the relationship between research teaching and tasks and seeks to clarify the issues raised by recent work in this field

مقدار:
115000 ﷼

انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی مولفان پرویز بیدهری،محمد فلاحی،منوچهر حقانی،پرویز مفتون

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
160000 ﷼

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
300000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
120000 ﷼
مقدار:
80000 ﷼

The litterbug mystery story book

مقدار:
150000 ﷼

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
55000 ﷼

an introduction to applied linguistics provides a coplete authoritative and up-to-date overview of the field

مقدار:
390000 ﷼

شبیه سازی کامل یک کلاس درسی جهت آموزش و اژگان زبان انگلیسی طبقه بندی کلیه واژگان مورد نیاز در سه سطح ساده متوسط و دشوار شرح کامل کلیه مباحث پایه ای و پیشرفته گرامر با شیوه نوین آموزشی طبقه بندی تمامی سوالات آزمو های کارشناسی ارشد

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
120000 ﷼

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
200000 ﷼

مقدار:
80000 ﷼

Each book in the series contains 30 carefully graded stories to provide training and reading and listening com prehension

مقدار:
220000 ﷼

خلاصه شده بیشتر از 15 رفرنس واژگان در قالب 18 فصل چینش لغات ازساده به دشوار و از پرتکرار به کم تکرار برای اولین بار درکشور

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
100000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
150000 ﷼
مقدار:
135000 ﷼
مقدار:
120000 ﷼

grammer for IELTS with answers -diana hopkins with pauline cullen

مقدار:
125000 ﷼

مقدار:
150000 ﷼

مقدار:
100000 ﷼

This book is intended for university students who are getting prepared for esp courses.

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
150000 ﷼

مقدار:
100000 ﷼

مقدار:
105000 ﷼

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
50000 ﷼

advanced vocabulaey & idiom B J THOMAS

مقدار:
85000 ﷼

مقدار:
150000 ﷼

newer longer and more authentic texts.greater disciplinary variety in text with more from the hard sciences and engineering

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
170000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
90000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
120000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
350000 ﷼
مقدار:
240000 ﷼

مقدار:
65000 ﷼

vocabulry for IELTS with answers -self- atudy vocabulary practice PAULINE CULLEN

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
70000 ﷼

مقدار:
70000 ﷼

student book.testing program cd-rom features-chapter test with new reading passages

مقدار:
85000 ﷼

قابل استفاده متقاضیان ادارات بانک ها سازمان ها شرکت ها و نهادها آموزش نکته تست پاسخ های تشریحی

مقدار:
200000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
65000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
100000 ﷼
مقدار:
240000 ﷼
مقدار:
120000 ﷼

cause & effect reading & vocabulary development patricia ackert ,linda lee

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
190000 ﷼

مقدار:
200000 ﷼

active skills for reading is an exciting five-level reading series that develops learners reading comprehension and vocabulary skills.

مقدار:
120000 ﷼

بهره گیری از تئوری های زبان شناختی و روان شناختی و استفاده از متون جدید و جالب نیز می تواند رغبت لازم را در دانشجویان ایجاد کند

مقدار:
120000 ﷼

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
90000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
160000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
150000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
200000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
90000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
150000 ﷼
مقدار:
125000 ﷼

مقدار:
100000 ﷼

vocabulary for IELTS advanced with answers self study vocabulary practice PAULINE CULLEN

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
190000 ﷼

مقدار:
200000 ﷼

he movies in the lord of the rings trilogy have had a big impact on new zealand.the country has become middle eath to many of the people who have seen the movies.

مقدار:
150000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
65000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
160000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
90000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
50000 ﷼
مقدار:
200000 ﷼
مقدار:
100000 ﷼

Thoughts & Notions reading & vocabulary development 2 patricia ackert , linda lee

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
150000 ﷼

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
150000 ﷼

the workbook contains thorough practice of the grammar, vocabulary and natural english covered in the student`s book.

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
100000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
160000 ﷼
مقدار:
150000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
90000 ﷼
مقدار:
100000 ﷼

Thoughts & Notions reading & vocabulary development 2 patricia ackert , linda lee

مقدار:
150000 ﷼

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
180000 ﷼

a self-study referece and practice book for intermediate learners of english.

مقدار:
75000 ﷼

مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
120000 ﷼

مقدار:
180000 ﷼

ویژه دانش آموزان راهنمایی دبیرستان پیش دانشگاهی دانشجویان دانشگاه ها . کلیه کسانی که مایلند گرامر زبان انگلیسی را به طور ریشه ای و با روشی مدرن و بسیار ساده فرا گیرند

مقدار:
145000 ﷼

این کتاب بخش مصاحبه آزمون IELTS را پوشش می دهد در بخش اول شش عنوان پایه ارائه گردیده و برای همه آنها دیالوگ نمونه آورده شده است

مقدار:
150000 ﷼

A COURSE IN PHONETICS Peter ladefoged keith johnson

مقدار:
100000 ﷼

مقدار:
85000 ﷼

chemistry deals with the properties and transformations of materials.

مقدار:
200000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
180000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
80000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
90000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
70000 ﷼
مقدار:
0 ارائه نظریه |  ارائه نظریه
90000 ﷼
مقدار:
1000000 ﷼
مقدار:

 

آدرس: ایران، تهران، خیابان انقلاب خیابان 12فروردین

کوچه الوندی کوچه خجسته پلاک 1 واحد2
ا

تلفن های تماس: 66400030-021 _ 66482948-021
فکس: 66400030-021

 

6104 - 3377 - 6809 - 5224 :شماره کارت

به نام کاظم ساجدی بخشایش بانک ملت
ایمیل: info@ketabresanenovin.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top